شما هم می‌توانید در تولد دیزاینر لوگوی اپل (راب جانوف) شرکت کنید و جوایز ‌‌#اپل_طور بگیرید...

آثاری که با #اپل_طور منتشر می‌شود یا به appletor@DESIGNVAND.com ایمیل می‌شوند، در همین صفحه منتشر خواهند شد.